พระครูสุนทรธรรมโฆษิต

 หลวงเตี่ยสุรเสียง  ปัญญาวชิโร
รวมภาพหน้าที่    1  /   /   /    5  /

ภาพชุดที่ 5

ภาพชุดที่ 6

ภาพชุดที่ 7

ภาพชุดที่ 8


 


Home  l  About  l  Area  l  Information  l  Sermon  l  Contact